TÜRKİYE Haber Girişi : 27 Mart 2024 19:50

Yaşlanıyoruz..

Yaşlanıyoruz..
Kars'ta, yaşlı nüfus oranı 2023 yılında  % 9,2 oldu.

Yaşlanıyoruz..

Ülkemizde Yaşlı nüfus 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Kars’ta yaşlı nüfus oranı 2023 yılında  % 9,2, Iğdır’da yaşlı nüfus oranı 2023 yılında  % 7,6, Ardahan’da yaşlı nüfus oranı 2023 yılında  % 14,4, Ağrı’da yaşlı nüfus oranı 2023 yılında  % 5,5 oldu.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda %21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında %8,8 iken, 2023 yılında %10,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2023 yılında %44,5'ini erkek nüfus, %55,5'ini kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti ve araştırmalara göre Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 184 ülke arasında 67. sırada yer alırken, Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu bilgisinin yanı sıra Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü.

Tüm bu verilerin yanı sıra yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2023 yılında %21,7 oldu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2019 yılında Türkiye geneli için %21,3 iken 2023 yılında %21,7 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2019 yılında %14,2 iken 2023 yılında %21,7 oldu.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2019 yılında %12,1 iken 2023 yılında %20,7 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2019 yılında %15,9 iken 2023 yılında %22,4 oldu.