SAĞLıK Haber Girişi : 28 Nisan 2024 10:38

Kars'ta Vatandaşlar Saatlerce Doktora Ulaşmak İçin Bekliyor

Kars'ta Vatandaşlar Saatlerce Doktora Ulaşmak İçin Bekliyor
Son yıllarda Kars Harakani Devlet Hastanesi acil servislerde yaşanan aşırı hasta yoğunluğu ve sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar gözle görülür boyutlara ulaştı.

Kars'ta Vatandaşlar Saatlerce Doktora Ulaşmak İçin Bekliyor

Son yıllarda Kars Harakani Devlet Hastanesi acil servislerde yaşanan aşırı hasta yoğunluğu ve sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar gözle görülür boyutlara ulaştı.

Bu durum hemen her gün hastaların acil serviste daha uzun süre beklemelerine, sağlık durumu daha ciddi hastaların tedavilerinde gecikmeye, güvenlik problemlerine ve yetersiz sayıda olan personelin verim düşüklüğü gibi konulara yol açtığı görülüyor.

Gündüz saatlerinde tıka basa dolu olan hastane servisleri gece saatlerinde de acil servislerde yaşanan yoğunluklarla karşımıza çıkıyor. Sağlık hizmeti alabilmek adına acil servise müracaat eden vatandaşlar, doktora ulaşmak için saatlerce sıra bekliyor. Doktor sayısının yetersizliği nedeniyle uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan hastaların yoğunluk nedeniyle kısa süreli doktor görüşmelerinde pekte sağlıklı sağlık hizmeti aldıkları söylenemez.   

Uzun süre bekleyişler zaman zaman tansiyonun ve hastane içerisinde seslerin yükselmesine sebep oluyor. Saatlerce bekleyişin sitemini anlık olarak hizmet vermeye çalışan personele gösteren vatandaşlar ve vatandaşa hizmet verme gayretinde olan personeller arasında yaşanan gerilimler ise kaçınılmaz oluyor.   

Dünyadaki gelişmelere benzer şekilde ülkemizde de modern tıp baş döndürücü bir hızda gelişmekte, bundan en büyük payı acil sağlık hizmetleri almaktadır. Ancak Kars’ta acil servisler ile ilgili konularda doktor yetersizliği ve geleceğe yönelik planlamalar yapılmadığı için acil servis hizmetlerinde herhangi bir düzenden, organizasyondan, ideal planlamadan söz etmek mümkün değildir.

Acil servislere verilen önem aynı zamanda toplumun insanına verdiği önemi göstermektedir. Bu yüzden acil hizmetlerin ideal şekilde planlanması ve sağlanması toplumun en öncelikli konularından biridir.