KARS Haber Girişi : 07 Temmuz 2022 19:47

Teşrik Tekbirlerini Unutmayın!

Kars İl Müftülüğü, Kurban Bayramı öncesi yaptığı duyuruda 'Teşrik Tekbirleri' hakkında vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Teşrik Tekbirlerini Unutmayın!

Kars İl Müftülüğü, Kurban Bayramı öncesi yaptığı duyuruda 'Teşrik Tekbirleri' hakkında vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

‘Teşrik Tekbirlerini Unutmayın’ başlığıyla yapılan duyuruda bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı kutlanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Müslümanlar Arefe Günü sabah namazından başlayarak Kurban Bayramının dördüncü günü ikindi namazı dahil her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirmekle bütün bunların Allah’ın bir lütfu olduğunu ilân ederler ve bu nimetleri bahşeden Rablerine şükürlerini ifade etmiş olurlar.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).”