DÜNYA Haber Girişi : 07 Ekim 2022 19:35

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi daha geldi. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili yine büyük sevinç ve mutluluk ile karşılandı.

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi daha geldi. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili yine büyük sevinç ve mutluluk ile karşılandı.

Mevlid Kandili duası ile bu gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler okunacak dualar, yapılacak ibadetler hakkında bilgiler araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır, yapılması gerekenler nedir? Mevlid Kandili hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetler ve kılınacak namaz!

 

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandil gecesinde okunması tavsiye edilen dualara, yapılması gereken ibadetlere bu başlık altında yer verdik.

 

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid gecesini en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler için yapılması tavsiye edilen ibadetler şöyle;

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

 

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

 

Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

 

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

 

*** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

 

Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili'nde;

 

* "Lâ ilâe illallah";

* "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

* "Estağfirullah";

* "Sübhànallah";

* "Elhamdülillâh";

* "Allahu ekber";

* "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

* "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

 

Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.

 

Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

 

Sonra:

 

1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.

 

"Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

 

2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:

 

"Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."

 

3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.

 

4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.

 

"Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."

 

5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

 

6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.

 

"La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."

 

7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

 

8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."

 

9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

 

Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.

 

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.

 

İslam âlemi için günahların affına vesile olan namaz olarak geçen tesbih namazı 4 rekât olarak kılınır. Tesbih namazında her rekâtta 75 tesbih adeti okunur. Toplamda 4 rekâtta 300 tesbih okunur.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

 

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

 

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

 

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

 

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

 

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

 

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

 

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

MEVLİD KANDİLİ TESBİH NAMAZI KILINMALI

 

Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.

TESBİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Mevlid Kandilinde kılınan tesbih namazına niyet edilirken şunlar söylenir;

 

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başImızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle"

 

Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

 

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

 

Tesbih namazında her rekatta okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatta 300 tesbih okunmuş olur.

 

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

-Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur.

 

Böylece birinci rekat namaz kılınmış olur. Tesbih namazında ikinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.

 

İkinci rekate oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.