KARS Haber Girişi : 06 Temmuz 2022 17:03

Konaklama ve Yeme İçme Tesislerine Belge Zorunluluğu

Konaklama ve Yeme İçme Tesislerine Belge Zorunluluğu

Kars Valiliği, turizm işletmelerine getirilen zorunluluk hususunda turizmcileri ve turizm işletmesi açma düşüncesi olanlara uyarıda bulundu.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi almaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Kars Valiliği, başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmiş olduğunun da altını çizdi.

Kars Valiliği Konunun detaylarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

KONAKLAMA VE YEME İÇME TESİSLERİ BELGELENDİRME İŞLERİ

“2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla değişiklik 5 inci maddesinde; Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilmiş, Kanunun geçici 11inci maddesi ile belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin nitelikleri ve denetimlerine ilişkin konuların ve belgelendirme usul ve esaslarının Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği hususları hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerle birlikte İdarelerden veya Belediyelerden alınan çalışma ruhsatı ile konaklama tesisi (Pansiyon, Ev Pansiyonu, Kamping, Otel, Tatil Köyü vb. gibi tüm konaklama tesisleri) ve özel plaj işletmeciliği yapanların 28 Temmuz 2022 tarihine kadar dilekçe ve istenen belgelerle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar başvurusunu yapmayan konaklama tesisleri ile özel plaj işletmelerinin faaliyetine son verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”