KARS Haber Girişi : 27 Temmuz 2022 01:24

Kars Valiliği Uyardı: Uzak Durun!

Kars'ta yaz mevsimiyle birlikte artan sıcak havalarda serinlemek için sulama tesisleri, baraj ve göletleri kullanmak isteyen vatandaşlara ve Kars Valiliği'nden uyarı yapıldı.

Kars Valiliği Uyardı: Uzak Durun!

Kars'ta yaz mevsimiyle birlikte artan sıcak havalarda serinlemek için sulama tesisleri, baraj ve göletleri kullanmak isteyen vatandaşlara ve Kars Valiliği'nden uyarı yapıldı.

Özellikle ebeveynlerin kentte ve köylerde bulunan akarsu, sulama tesisi, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinden çocuklarını uzak tutmaları gerektiğinin hatırlatıldığı duyuruda, olası bir acı tabloyla karşı karşıya kalınmaması için çağrı yapıldı.

Ayrıca bu tür yerlerin amacı dışında kullanımına yönelik kanun maddesince cezasının olduğu hatırlatılarak, “İlimizde bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşmaktadır. Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir.” denildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Su yapıları, yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir.

Ayrıca vatandaşlarımızın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesinde "İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." hükmü gereğince idari işleme tabi tutulabileceklerini bilmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın, can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”