KARS Haber Girişi : 26 Temmuz 2022 16:58

Kars Valiliği Açıkladı!

Dün gündeme getirdiğimiz 'Muhtar ve Köylü Dertli, Yapılan Yol 8 Ayda Bozuldu' başlıklı haberimize ilişkin Kars Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Kars Valiliği Açıkladı!

Dün gündeme getirdiğimiz 'Muhtar ve Köylü Dertli, Yapılan Yol 8 Ayda Bozuldu' başlıklı haberimize ilişkin Kars Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada “Kusurlu işlere yönelik olarak idaremizce gerekli idari ve yasal süreçler saklı kalmak kaydıyla gerekli tahkikatlar, süreklilik arz eden bir biçimde titizlikle yapılmaktadır.” denildi.

Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı yerel internet haber sitelerinde “Muhtar ve Köylü Dertli, Yapılan Yol 8 Ayda Bozuldu” başlığıyla yer alan haber konusu Valiliğimizce incelenmiştir.

Haberde; bahse konu köy yolunun yapımının tamamlandığı ve kısa zamanda kullanılamaz hale geldiği bilgileri verilmiş, yolun bir kısmının fotoğrafları yayınlanarak yolun tamamının kullanılamaz durumda olduğu algısı yaratılmıştır. 

Kars merkez ve ilçe köylerinin de aralarında olduğu 9 köye toplam 32,7 Km Silindirle Sıkıştırılmış Beton yol (SSB) yapımı işi, Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından 26.07.2021 tarihinde ihale edilerek yüklenici firma ile sözleşme yapılmıştır.

Haberde bahsedilen Selim ilçesi Yalnızçam Grup Köy yolu uzunluğu 9 km’dir. Yalnızçam Köyü yolunun da içinde bulunduğu sözleşmedeki köy yollarının yapımı devam etmekte olup geçici ve kesin kabul işlemleri henüz yapılmamıştır. Söz konusu işin tamamlanabilmesi için sözleşme kapsamındaki köy yollarının tümünün tamamlanması ve geçici kabul işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.  Söz konusu iş halen yüklenici uhdesindedir.

Yalnızçam grup köy yolu yapımında birkaç noktada yapım esnasında betonda soğuk derz kaynaklı bozulmalar olduğu kontrol teşkilatımızca tespit edilmiş ve yüklenici firmaya geçici kabul yapılmadan önce sorunlu imalatların düzeltilmesi, yolun kusursuz biçimde idaremize teslim edilmesi talimatı verilmiştir. Ayrıca 2021 yılı içerisinde yapılan sathi kaplama ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton yol (SSB) imalatlarında idaremizce gerekli incelemeler titizlikle yapılmaktadır.

Yapılan beton yollarda tamamlanan 39,2 Km yol içerisinde toplamda 600 metrekarelik %0,2 (Binde 2) kısmında çeşitli sebeplerle bozulmaların olduğu kontrol teşkilatımızca tespit edilmiştir. Geçici ve kesin kabul işlemleri tamamlanmayan yollardan; sathi kaplama tekniğiyle yapılan Merkez Gelirli, Cumhuriyet, Dikme köyleri ile Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tekniğiyle yapılan Sarıkamış Isısu köy yollarında da aynı nitelikte kusurlar tespit edilmiş olup ilgili yüklenici firmalara kusurlu imalatların düzeltilmesi yönünde gerekli talimatlar verilmiştir.

Yapımı devam eden mevcut yollarımızda tespit edilen her türlü kusur ve eksiklikler giderildikten ve mevcut yolların çizgi ve trafik işaretleme işleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde kullanımına sunulmak üzere idaremizce eksiksiz olarak teslim alınacaktır.

Ayrıca kusurlu işlere yönelik olarak idaremizce gerekli idari ve yasal süreçler saklı kalmak kaydıyla gerekli tahkikatlar, süreklilik arz eden bir biçimde titizlikle yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”