EĞITIM Haber Girişi : 01 Temmuz 2022 15:04

Kars'ta Tarım Alanı ve Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Öğrencilere Kapılarını Açtı

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında başlıca illerinden olan Kars'ta, profesyonelleşme Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan yeni bölümlerle gelecek nesiller için hayata geçiriliyor.

Kars'ta Tarım Alanı ve Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Öğrencilere Kapılarını Açtı

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında başlıca illerinden olan Kars'ta, profesyonelleşme Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan yeni bölümlerle gelecek nesiller için hayata geçiriliyor.

‘Tarım Alanı’ ve ‘Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı’ bölümleriyle bölgede hemen her evin başlıca geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık konusunda eğitim ve öğrenimi lise düzeyinde kazanma ve profesyonelleşme adına öğrencilere kapılarını açan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölümü tercih edecek öğrenciler için farklı imkanlar sunmaya hazırlanıyor.

Büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesi, Veteriner Hekimliği ve Zootekni Bölümü çalışma alanı içerisine giren hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı, hayvansal kökenli gıda güvenliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında gerekli bilgi ve donanıma sahip teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bölüm öğrencileri için ayrıca burs planlanması da yapılıyor.

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü Hakkında

Hayvancılık yetiştiriciliği ve sağlığı sektörü; dengeli beslenmemiz açısından hayvansal ürün ihtiyacımızı karşılamasının yanı sıra devamlı istihdam sağlaması, tarıma dayalı et, süt, yem, yünlü tekstil ve deri sanayilerine ham madde sağlaması yönünden önem arz etmektedir.

Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı sektörü; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, bu hayvanlardan çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması, hayvansal üründe verim ve kalite artışının sağlanması ile insan yaşamında önemli yere sahip olan hayvanların sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının oluşturulması, hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı ile ilgili sektörel beklenti, bu alanda eğitim-öğretim kurumlarının geliştirilerek alanında geçerli yöntem ve teknikleri kullanan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, mesleki gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren bireylerin yetiştirilmesidir.

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

1. Hayvan Yetiştiriciliği,

2. Veteriner Sağlık dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı ve alan altında yer alan meslekte ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.


Bu programda öğrenciye;

Hayvancılıkla ilgili işletme faaliyetlerini planlanma, hayvan barınaklarını kurma, hayvan seçimi, hayvanların organ ve sistemlerinin yapı ve fonksiyonları, hayvanları besleme, hayvanlarda temel tıbbi uygulamalarda yardımcı olma,

Büyük ve küçükbaş hayvanları beslenme, üreme faaliyetlerini yürütme, hastalıklardan korunma, hayvansal ürünler elde etme ve değerlendirilme, hayvancılık işletmesinde yer alan traktör ve ekipmanları kullanma,

Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde veteriner hekime yardımcı oluma, evcil hayvanlarda gebelik teşhisi ve takibinin yapma, doğuma yardım etme, hastalıklarla mücadele etme, hastalık çıkan yerlerde karantina ve sağlık tedbirlerini alma ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

 

Haydar Aliyev Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Okutulan Dallar ise şu şekilde;

  1. ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ
  2. MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
  3. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  4. GIDA TEKNOLOJİSİ
  5. TARIM ALANI
  6. HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI