GÜNDEM Haber Girişi : 18 Mayıs 2024 20:00

Kars'ta Nüfusun Yüzde 18.7'sini Gençler Oluşturuyor

Kars'ta Nüfusun Yüzde 18.7'sini Gençler Oluşturuyor
Türkiye nüfusunun %15,1'ini genç nüfus oluşturdu.

Kars'ta Nüfusun Yüzde 18.7'sini Gençler Oluşturuyor

Kars'ta toplam nüfusun %18,7’sini genç nüfus oluşturdu. Ardahan’da toplam nüfusun %15,4’ünü, Ağrı’da toplam nüfusun %20,1’ini, Iğdır’da toplam nüfusun %18,5’ini genç nüfus oluşturdu.

Türkiye nüfusunun %15,1'ini genç nüfus oluşturdu. Araştırmalar neticesinde ise Gençlerin %54,0'ı mutlu olduğunu belirtti. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı %33,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %13,7 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun %20,8'ini oluştururken bu oran 2013 yılında %16,6 ve 2023 yılında %15,1 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,5 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,1 ile Şırnak ve Siirt, %20,2 ile Bayburt izledi.

İstihdamdaki gençlerin %55,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

Genç nüfusun obezite oranı artı

Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı azaldı

Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı azaldı

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı %86,8 oldu