SAĞLıK Haber Girişi : 11 Eylül 2023 23:08

Kars'ta Hak Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Kars'ta Hak Sağlığı Haftası Etkinlikleri
Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri 'Halk Sağlığı Haftası' olarak kutlanmaktadır.

Kars'ta Hak Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri 'Halk Sağlığı Haftası' olarak kutlanmaktadır.

Hafta boyunca halk sağlığı konularında toplum farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir.  Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır.

Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Halk sağlığı çalışmalarının temel amaçları;

Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak,

Toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek,

Toplumun hayat standardını yükseltmektir.

Yaşamın ilk anlarından itibaren her vatandaş aile hekiminden hizmet almaya başlamaktadır.  Aile hekimi bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir. Her birey sağlıkları ile ilgili her türlü konuda aile hekimlerinden danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

Kadın ve çocuk sağlığı halk sağlığının öncelikleri arasındadır. Özelikle doğurganlık çağındaki kadınlar ve gebelere, bebek ve çocuklara yönelik sağlık hizmetleri itina ile sürdürülmektedir.
 

Blaşıcı hastalıklarla mücadelede hedef; hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir. Bu hedefe ulaşabilmek için en öncelikli olan ise aşıdır. Aşı ile insanlar hastalıklardan ve hastalıkların olumsuz sonuçlarından korunmaktadır. Aşı uygulamaları, yıllar geçtikçe birçok hastalığın ortadan kalkmasında ve geçmişte yaşanan salgınların tekrarlanmamasında büyük rol oynamaktadır.

Bulaşıcı hastalıklar 7 gün 24 saat aktif olarak izlenmektedir. Herhangi bir tehlike durumunda hemen harekete geçilerek salgın kontrol çalışmalarına başlanmaktadır.

Tercih ettiğimiz yaşam tarzı sağlığımızı şekillendirir. Birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmak gerekir. Ulusal programlar doğrultusunda sağlığı tehdit eden risk faktörleriyle mücadele edilmektedir. ALO 171 sigara bırakma hattı 7 gün 24 saat esası ile danışmanlık hizmeti vermektedir. ALO 191 hattı ile de uyuşturucuyla mücadeleye destek verilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak 3-9 Eylül “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri Kars Bedesten bölgesinde gerçekleştirilecek olup bütün vatandaşlar etkinliklerimize davetlidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.