DÜNYA Haber Girişi : 17 Nisan 2023 02:10

KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN
Rahmeti, mağfireti ve bereketi ile hayatımızı kuşatan mübarek Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi'ni İslam dünyasında Müslümanlar manevi huzur ve heyecanla bekliyor.

KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

Rahmeti, mağfireti ve bereketi ile hayatımızı kuşatan mübarek Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi'ni İslam dünyasında Müslümanlar manevi huzur ve heyecanla bekliyor.

Af ve mağfiret gecesi olan Kadir Gecesi'ni Peygamber Efendimiz (s.a.s) "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Diyanet kaynaklarına göre Kur'an ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirildi. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler söz konusu olurken, Kur’an'ın bu ayın son on günü içinde inmeye başlandığı da dini kaynaklarda yer alıyor. 2023 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü (bugün) idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi Tarihi de belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi nedir?

Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi’nin kıymeti ise Kur’an’dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah’ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur’an’la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır.

Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi’nde yapılan ibadet ve itaatler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir. Her ne kadar bazı âlimlere göre bu ifadeler kesretten kinaye olsa da, bir yönüyle Allah’ın rahmetinin ve lütfunun da bir tecellisi, müminler için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliğindedir. Bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanmalarına karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi’nin verildiği belirtilmiştir. (Malik, İ’tikaf, 6. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, DİA, XXIV, 124-125.) Bu hususiyet başka hiçbir geceye verilmemiştir. Öte yandan Kur’an’da dile getirilen ilahi müjdeler, başta Hz. Cebrail olmak üzere meleklerin fecre kadar yeryüzünde dualara, zikirlere ve tilavetlere ortak olmalarıyla taçlandırılmaktadır.