KARS Haber Girişi : 22 Ağustos 2022 14:39

İŞKUR'da Yeni Kararlar Açıklandı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 3. Olağan Toplantısı, Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

İŞKUR'da Yeni Kararlar Açıklandı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 3. Olağan Toplantısı, Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Kars Valisi/Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu asil üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

Karar – 1 Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan 2022 Haziran ayına ait Aktif İş Gücü Programları ve Toplum Yararına Programlarına ilişkin denetim raporları İ.İ.M.EK. Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca  İ.İ.M.E.K. Kurulunca onaylandı,

Karar - 2 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Genelge kapsamında 2022 yılı 2. Dönem için 10 Haziran 2022 son başvuru tarihine kadar alınan Engelli Hibe Desteği projelerine 2 (iki) adet proje, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurmasına yönelik 4(dört) adet proje, toplamda 6 (Altı) adet proje İl Müdürlüğümüze sunulmuş olan ve ilgili genelgenin 2 inci maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının c bendi gereği söz konusu projelerin İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulumuzca görüşülmüştür.

Engelli Hibe desteğine başvuran 2(iki) adet projenin tamamının “UYGUN” olduğu, Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Projelerinden de 4 (Dört) adet Projeden 2 (iki) adet projenin “UYGUN”  2 (iki) adet projenin de “UYGUN OLMADIĞI” İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

Uygun görülen projelerin Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonuna iletilmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

Karar –3  Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD)  kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetler İş Birliği Protokolü taraf ve yürütücü kurum kuruluş temsilcilerinden oluşan ve Sekreteryası Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Alt Çalışma Grubunun kurulmasına karar verildi.

Karar –4  Kars  Haydar Aliyev Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanın açılması İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca uygun görülerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli iş ve işlerin başlatılmasına karar verildi.

Karar –5 Bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantı tarihinin Ekim ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.