KARS Haber Girişi : 12 Ağustos 2023 00:48

Evlilik Oyun Değil, Evcilik Oyundur!

Kars Kağızman Devlet Hastanesi'nde 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler' ile ilgili farkındalık çalışması yapıldı.

Evlilik Oyun Değil, Evcilik Oyundur!

Kars Kağızman Devlet Hastanesi'nde 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler' ile ilgili farkındalık çalışması yapıldı.

Kurumun başhekim, müdür ve diğer sağlık personellerinin katılımı ile hastaneye gelen vatandaşlara çocuk yaşta erken ve zorla evlilik hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak konuda hakkında farkındalık aşılandı.

Yapılan çalışma hem hastane çalışanları hem de hastaneden hizmet alan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Çalışmayı yürüten ekip: Çocuk yaşta evlilikler, sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde yaygın olarak görülen toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Bu sorunun çoğunlukla sebepleri ailelerin eğitimsizliği, ekonomik yoksulluk, yasal yetersizlikler, çatışma ve insani krizler, gelenekler ve toplumsal baskı gibi etmenler olduğuna vurgu yapan heyet, özellikle kırsal alanlarda bu sorunun daha yaygın olduğuna işaret etti.

Bu evliliklerin hem birey hem aile hem de toplum üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğuna da vurgu yapan Kars Kağızman Devlet Hastanesi personelleri; “Bu sonuçların bazıları: bireylerin daha fazla sosyal baskı ve şiddete maruz kalmasına, birisine bağımlı olmasına, kişinin yoksullaşmasına, ağır travmalar ve psikolojik rahatsızlıklara, aile içi şiddetin artmasına, sosyal ve duygusal destekten yoksun kalmalarına, erken ve riskli gebelik, düşük doğum, bebeklerde kronik hastalıklar ve gelişim geriliği gibi sağlık açısından da çok önemli sorunlara neden olmaktadır.” İfadeleriyle vatandaşları bilgilendirdi.

Bu noktada, ‘Bize düşen görev; Bir aile sorumluluğu almadan önce çocukların kendi bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini tamamlamasına izin vermek, kendisine ve çevresine karşı henüz sorumluluk bilincinde olmadan evliliğe zorlamamak, çocukları erken yaşta evlilik kurumuna dahil edip sağlık eğitim güvenlik gibi birçok alandaki risk ve tehlikelere açık hale getirmemek, bu yanlış evlilik uygulamaları ile kopuk, parçalanmış ve temelsiz aileler oluşturmamaktır.’ diyen Kağızman İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Fesih Altay; Amacımız çocuk yaşta evliliğin önüne geçmek bunun en güzel anlatılacağı yer özelikle her gün yüzlerce hastayı ağırladığımız hastanemiz olduğunu düşündük. Oldukça verimli olan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen her türlü çabanın içerisinde olacağız.” Şeklinde konuştu.