KÜLTÜR-SANAT Haber Girişi : 20 Nisan 2019 14:37

Ebu'l Hasan Harakani Tasavvuf Araştırmaları Günleri 2019 Başlıyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenmekte olan Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kars Güncel-Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenmekte olan Tasavvuf Araştırmaları Günleri (TAG) 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TAG bu sene “Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî” Uluslararası Sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda TAG kapsamında Enstitüde yürütülmekte olan lisansüstü çalışmaların konu edileceği “Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesi” başlıklı bir yan etkinlik yer almaktadır.

“Fütüvvet Sultânı Ebu'l-Hasan Harakanî” Uluslararası Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî Vakfı, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ve Nefes Yayıncılık tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmektedir. Nisan ayında Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda ABD, Almanya, Bulgaristan, Hindistan, Rusya, Ürdün gibi yedi farklı ülkeden 28 davetli bildirileri ile yer alacaktır. Türkiye dışından 10 bildirinin sunulacağı sempozyum iki gün süresince 9 oturumla gerçekleştirilecektir. Bildiri sunacaklar arasında Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Niyazi Beki, Dr. Cangüzel Güner Zülfikar, Dr. Dilek Güldütuna, Öğr. Gör. Arzu Eylül Yalçınkaya, Dr. Muhammed Bedirhan’ın yanı sıra Prof. Dr. Mim Kemâl Öke Dr. Laila Khalifa, Prof. Dr. Nazif Mohib Shahrani, Sadık Yalsızuçanlar, Doç. Dr. Alan Godlas, Dr. Velin Belev, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. İurii Averianov, Kabir Helminski, Doç. Dr. İklil Selçuk, Haji Syed Salman Chishty gibi isimler katılmaktadır. Kapanış oturumunda Ü. Ü. Rektör Danışmanlığı görevini de yürütmekte olan TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut ve Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî Vakfı Başkanı Yavuz Selim Uzgur konuşmaları ile yer alacaklardır.

Aynülkudât el-Hemedânî, Necmeddîn-i Dâye, Attâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi büyük mutasavvıfları derinden etkilediği bilinen Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî ilk kez İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir sempozyumla anılacak. Daha önce, Kars’ta, Seyyid Ebu'l Hasan Harakanî Vakfı ve Kafkas Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş olan üç uluslararası sempozyuma konu olmuştu.

Üsküdar Üniversitesinde yapılacak olan Sempozyumda Harakanî’nin tasavvuftaki yeri, Harakanî’nin Nûrü’l-Ulûm adlı eseri, İbn Arabi’nin fütüvvet anlayışı, Mesnevi’de Harakanî, Harakanî- İbn Sina Görüşmesi, Fütüvvet-nâmeler, fütüvvet hakkında literatürde yer alan farklı görüşler, fütüvvet felsefesinin iş yaşamına yansımaları gibi ilgi çekici birçok konu konuşulacak.

Sempozyum halka açık ve katılım ücretsiz olup, Üsküdar Üniversitesi Televizyonundan ve Kerim Vakfı web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

Tüm organizasyon iki gün boyunca canlı olarak

 https://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/uluslararasi-futuvvet-sultani-ebul-hasan-harakani-sempozyumu/ -> Kerim Vakfı

 https://tv.uskudar.edu.tr/ -> Üsküdar Üniversitesi TV

https://www.facebook.com/cemalnursargut/ -> Cemalnur Sargut Facebook

sayfaları üzerinden izlenebilecektir.

Program ayrıca sosyal medyada #2019TAG hashtagi ile takip edilebilecektir.

KERİM EĞİTİM, KÜLTÜR ve SAĞLIK VAKFI

Kerim Vakfı 2013 yılında halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir bakışla Cemâlnur Sargut öncülüğünde kurulmuştur. Vakıf, İslâm'ın yaşam biçimlerinden biri olan tasavvufun günümüz sorunlarına bire bir cevap verebilen, insanı maddeten ve mânen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, insanlar arasındaki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoş gören eşsiz yaklaşımını anlamak ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmaktadır. Toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, yüksek ahlâklı, devrin bilgisini hâiz ve tasavvufu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için, ülkemizin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişimlerde bulunarak, bu amaçla resmî ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmektedir.

Vakıf, eğitim, sağlık ve kültür temel alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetler ile toplumun her kesimine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir.

Eğitim: Yüksek Öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler açmak. Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar düzenlemek. İlk ve orta öğretim kurumları açmak. Kurslar ve sertifika programları düzenlemek. Üniversite öğrencilerine burs vermek.

Sağlık: Özel gereksinimi olan çocukları topluma kazandırmak için eğitim ve rehabilitasyon  merkezleri açmak. Hastane, tıp merkezi, huzurevleri ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri açmak.

Kültür: Türk kültür ve sanat dalları ile Türk mutfağının geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarında bulunmak. Mûsikî çalışmaları yapmak ve gerektiğinde Türk Mûsikîsi Araştırma Merkezi, Enstitüsü, Kütüphane ve arşivi kurmak. Müze ve müzeciliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, sergiler düzenlemek. Târihî eserlerin korunması için restorasyon, restitüsyon, renovasyon çalışmaları, vb. yapmak. Yeni tasarım ve üretim anlayışlarının gelişmesi, yeni ürünler tasarlanması ve yeni meslek alanlarının gelişimine katkıda bulunmak. Toplumda özellikle kadının yerini ve rolünü yükseltici çalışmalar yapmak.

Başta "su" olmak üzere ormanların, doğal kaynakların, temiz enerji kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevrenin korunması amacı ile çalışmalarda bulunmak. Sözü edilen çalışmaları desteklemek ve tanıtmak amacıyla yazılı, sözlü görsel ve internet teknolojileri destekli yayın faaliyetinde bulunmak, ilgili eserleri tercüme ettirmek, yayınlamak Vakfın faaliyet alanlarının kısa ve uzun vadede genel çerçevesini oluşturmaktadır.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 2014 yılında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır.  Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, tasavvuf doktrini, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal alanın çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmış lisansüstü programlar yürütmektedir.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat Ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı tezsiz yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Bahar Döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır.

Enstitü aynı zamanda sürekli eğitim kapsamında Tasavvuf Eğitim Programları düzenlemektedir.

http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/tasavvuf-kulturu-ve-edebiyati-yuksek-lisans-programi-hakkinda

Ayrıntılı bilgi için: Ümit Gülbüz Ceylan / Işıl Sarraf Ozan 0216 359 40 91

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.